Kindertherapie

Ouders kunnen moeilijkheden hebben met de opvoeding van hun kinderen maar kinderen kunnen op hun beurt problemen hebben op school, met hun vrienden of hun ouders. Daarom bieden we eveneens psychotherapie aan voor kinderen/jongeren en hun ouders.

Kinderpsychotherapie is een vorm van hulp die bedoeld is om een kind of jongere met psychische klachten of gedragsproblemen te helpen

Soms kunnen kinderen/jongeren eet-, slaap- of zindelijkheidsproblemen  of  lichamelijke klachten hebben die niet medisch te verklaren zijn. De oorzaak van deze problemen kunnen psychisch zijn. In zulke situaties is psychotherapie aangewezen om psychologische problemen op te lossen.

Je kan bij ons terecht voor zowel emotionele problemen als gedragsproblemen bij kinderen en jongeren, zoals:

  • Als je kind vaak bang is
  • Als je kind veel piekert
  • Als je kind eetproblemen heeft
  • Als je kind slaapproblemen heeft
  • Als je kind (leer)problemen heeft op school
  • Als je kind agressief gedrag vertoont

Hoe gaan we te werk?

Een eerste gesprek met de ouders (zonder het kind/de jongere).

Tijdens het gesprek luisteren we naar het verhaal van de ouders. De ouders hebben de mogelijkheid om hun verhaal te doen, hun vragen te stellen en hun bezorgdheid te uiten. We verkennen de context van het kind, de verschillende ontwikkelingsstadia en bekijken we  samen met de ouders wat de klacht is, sinds wanneer de klacht er is en wat er in het verleden ondernomen is om het probleem te verhelpen.

Indien we merken dat er acties zijn die de ouders kunnen ondernemen om een gezondere klimaat te creëren voor het kind, zal deze piste eerst bewandeld worden en worden de ouders in dit proces  (indien gewenst) verder begeleid.  Indien het probleem blijft, zullen we het kind in een latere fase zien om met hem/haar te werken.

We geloven er namelijk in dat ouders een cruciale rol spelen in de ontwikkeling van kinderen. Soms is het aangewezen om als therapeut vanop een afstand te interveniëren.

Indien na het eerste gesprek duidelijk wordt dat het aangewezen is dat het kind zelf op gesprek komt, dan zullen we het kind/de jongere ontvangen.

We houden rekening met het feit dat kinderen en jongeren in ontwikkeling zijn en dat er in een gezin voor hen gezorgd wordt.
We proberen kinderen en jongeren te begeleiden op een manier die past bij hun leeftijd en ontwikkeling en die zo goed mogelijk is afgestemd op hun problematiek. Afhankelijk van de aard van de problemen kan de aanpak gericht zijn op het verwerken van ervaringen van vroeger of meer gericht zijn op het vinden van een oplossing voor problemen in het heden.
Er zijn verschillende methoden die we hanteren zoals speltherapie, gesprekken, oefeningen, creatieve methoden, zandspeltherapie.  We trachten een manier te vinden waarmee we aansluiting kunnen vinden op de beleving van het kind. Spelmateriaal is de taal van een kind tijdens de therapiesessies.

Heb je nog vragen? Aarzel niet om contact op te nemen

Prijs: 50€

THERAPIEËN & COACHING

 Psychotherapie & coaching

Koppeltherapie

Kindertherapie

CONTACT

Tel: ‭+32 484 55 59 65‬

Sebila ÖZTÜRK
sebila@yadelim.be
Steenakker 36
3600 Genk

Zehra YILDIRIM
zehra@yadelim.be
Stationsstraat 109
3665 As